Újpesti Közművelődési Kör

Klubestjeink időpontjai:

2024.

2024. január 19., február 2., február 17. (farsang), március 1., március 22., április 12., április 26., május 10., május 24.Meghívó klubestünkre
Bemutatkozás


    Az elmúlt 35 év során a Kör számos országos, sőt európai hírű vendéget üdvözölhetett. Vendégül láttuk a magyar társadalmi, politikai, tudományos, művészeti élet, valamint a sportvilág jeles képviselőit, többek között Göncz Árpádot, Mádl Ferencet, Habsburg Ottót, Glatz Ferencet, Orbán Viktort, Horn Gyulát, Pozsgay Imrét, Kupa Mihályt, Szentágothai Jánost, Pungor Ernőt, Czeizel Endrét, Ranschburg Jenőt, gróf Károlyi Lászlót, Paskai Lászlót, Várszegi Asztrikot, Csoóri Sándort, Faludy Györgyöt, Vámos Miklóst, Szász Endrét, Szepesi Györgyöt, Vitray Tamást, valamint olimpiai bajnokokat. Ellátogatott a Körbe a rendszerváltást követő valamennyi igazságügyi miniszter is. Valamennyien elismeréssel szóltak a Kör barátságos, toleráns légköréről, a jó értelemben vett “közélet” iránti érdeklődésről, és észrevételeiket bejegyezték a Kör Vendégkönyvébe is.

    A klubesteken kiváló művészek is bemutatták önálló műsorukat, így pl. Haumann Péter, Hernádi Judit, Bessenyei Ferenc, Bánffy György, Szenthelyi Miklós, Pege Aladár, Gregor József, Rost Andrea, Sebestyén Márta. A felsorolás közel sem teljes, ám érzékelteti, hogy milyen széles skálán igyekszünk kielégíteni azt az igényt, ami jelentős, érdekes embereknek a személyes megismerése, művészetük élvezete iránt megnyilvánul. A Körnek kezdettől egyik vezéreszméje a különböző vallások, világnézetek közti párbeszéd megteremtése és elősegítése. Ennek szellemében hívtuk meg a különböző egyházak neves képviselőit, és került sor ökumenikus találkozóra is.

    Az, hogy a Kör politikai tevékenységet nem folytat és nem elkötelezett egyetlen politikai irányvonal mellett sem, nem jelenti azt, hogy kivonná magát a közéleti eseményekből. A Közművelődési Kör aktívan részt vesz Újpest közéletében: segíti az önkormányzatot szakmai kérdésekben, támogatja az iskolások helytörténeti vetélkedőit, a fiatal tehetségek bemutatkozását, és kiállításokat szervez. A Kör tagjai között számos, Újpesten élő képzőművész található, akik rendszeresen bemutatják alkotásaikat az Újpest Galériában. A Kör tagjai közül hatan Újpest díszpolgárai, többen kitüntetettjei, díjazottjai. A Kör képviselői 1989 óta részt vesznek az újpesti köztéri szobrok, emléktáblák, síremlékek ünnepi koszorúzásában.

    És hogy a jövő számára is adjunk valamit, 2000-től rendszeresen híres újpesti elődeinkre emlékezünk a nyárvégi Városnapok alkalmával felavatott, domborműves márványtáblákkal, amelynek költségeihez minden évben farsangi bálunk bevételével járulunk hozzá. Így emléktábla őrzi Újpesten többek közt gróf Károlyi István, Mildenberger Márton, Ugró Gyula, Babits Mihály, Aschner Lipót, Pállya Celesztin, Wolfner Lajos, Semsey Aladár, Lőwy Izsák nevét, tevékenységét.

    Az Újpesti Közművelődési Kör működésével olyan civil szervezetet, szellemi közösséget sikerült - a legjobb hagyományokra építve - létrehozni, amely nem vált a napi politikai szándékok eszközévé. Megőrizte azt az alapeszmét, amivel alapítói útnak indították: nevezetesen, hogy az újpesti értelmiségiek részére tegye lehetővé az értelmes gondolatcserét, biztosítson teret az önképzésre, a műveltség gyarapítására, az igényes szórakozásra, és legyen ablak a világ felé.


10 éves a Kör - tanulmány:
Olvasható, letölthető .doc - formátumban
Olvasható, letölthető .pdf - formátumbanBemutatás az Újpesti Helytörténeti Értesítőben
(X. évf. 4. sz. 2003. december):
Olvasható, letölthető .doc - formátumban
Olvasható, letölthető .pdf - formátumbanKőrös András: A közművelődés civil szervezetei Újpesten. Tanulmány. In: Újpest 1907-2007. A száz éves város (szerk.: Dr. Estók János), Kossuth Kiadó, 2007. 353-360. o.:
Olvasható, letölthető .doc - formátumban
Olvasható, letölthető .pdf - formátumban

Dr. Kovács Zoltán: Gondolatok a Polgárcentrumban
Olvasható, letölthető .pdf - formátumban

© Copyright by Klima Ernő ©